For ALLE heste, der ikke er opstaldet på Dalby Rideskole, skal der betales særskilt for brug af DBR´s faciliteter i form af ridehuskort.

Pr. gang, i forbindelse med undervisning: 50 kr.
Pr. gang, ved brug af ridehal: 100 kr.
Pr. måned, ved brug af ridehal + undervisning: 600 kr.

Bemærk at ridehuskort kun gælder til de to store haller. Den lille hal og udendørsbanen må kun benyttes af opstaldede heste.

NB: BETALING SKAL FREMOVER SKE TIL DALBY RIDESKOLE (JØRGEN) VIA MOBILPAY til 48017.

Betaling forfalder INDEN man rider. For månedskort: INDEN man rider første gang fra hver d. 1. i måneden.

Der kan blive opkrævet ekstra betaling for manglende opsamling af hestepærer eller unødvendig brug af lys.