Dalby Rideskole tilbyder opstaldning af heste og ponyer (kun hopper og vallakker).
Priser er inkl. foder, halm, udmugning, brug af luftefolde og brug af faciliteter.

Der kan tilkøbes helårsfolde.
Der er endvidere mulighed for tilkøb af parkeringsplads til sin hestetrailer.

Der ydes IKKE reduktion i opstaldningsprisen for anden strøelse eller fodring med eget foder.
Hø/wrap er ikke inkl. i opstaldning. Hø kan købes på stedet, eller man kan mednringe eget hø/wrap. Rideskolen tilbyder fodring med dit eget hø/wrap 1 gang dagligt (morgen) for heste på halm og 3 gange dagligt for heste på anden strøelse.

Opstaldning betales månedsvis forud til rideskolen (Jørgen Jensen) og forfalder d. 1. i måneden. Betaling skal ske konto-nr. 0759-3223586944 eller mobilpay til 48017 (Dalby Rideskole).

Opsigelsesvarsel for boks er 1 måned, til den 1. i måneden. Ved misligholdelse af af betalinger, kan opsigelsesvarsel fra rideskolens side nedsættes eller bortfalde.

Ved fraflytning skal evt. restancer og betaling for evt. opsigelseperiode være betalt inden hesten flyttes. Ved manglende betaling forbeholder rideskolen sig ret til at udøve tilbageholdelsesret i hest eller udstyr, indtil betaling har fundet sted.

Al henvendelse vedrørende opstaldning skal ske til
Jørgen Jensen, tlf. 40 19 90 92.