Alle personer der benytter faciliteterne til hest eller starter stævner for Dalby Rideklub, skal være medlem af Dalby Rideklub. Ryttere med heste, der ikke er opstaldet på stedet, skal derudover købe ridehuskort for at kunne benytte hallerne. Se mere under "Ridehuskort".

Priser for medlemskontingenter:
Under 18 år: 400,- kr./år
Over 18 år: 550,- kr./år
Passive medlemmer (støttemedlemmer): 150,- kr. /år

Bemærk at passive medlemmer ikke har stemmeret ved generalforsamlingen og ikke må benytte klubbens faciliteter til hest.

Opkræves 1 gang årligt med forfald d. 31. januar.

Vær opmærksom på at medlemskab altid skal være betalt inden stævnestart i et nyt år, da det ellers betragtes som uberettiget start jf. pkt. 22.1 i DRFs fællesbestemmelser.

Betaling skal ske til Dalby Rideklub, konto-nr. 0759-3223778991 eller Mobile Pay 464222. Husk venligst påførsel af navn ved indbetaling.

Opsigelse af medlemsskab skal ske pr. mail: senest d. 20. nov.