Det er muligt at leje folde hele året.

Folde må kun benyttes i rideskolen åbningstid, dvs. ingen brug om natten.

Der er to lejere pr. fold. I enkelte tilfælde kan der være tre lejere.

Leje af fold koster 250 kr. pr. måned pr. hest.

Betaling sker kvartalsvis forud. Ved betaling for hele 4. kvartal er leje i 1. kvartal året efter uden beregning.

Ønskes månedsvis betaling er pris 300 kr. pr. måned.

Betaling skal ske til Helle via mobilpay til 75117.

Brugsret til folde ophører ved evt. fraflytning og kan IKKE overdrages eller videresælges. Der sker ingen refusion af betaling ved fraflytning.