Undervisning betales månedsvis forud og forfalder d. 1. i hver måned, dog skal enkelt -og enelektioner forudbetales.

Betaling for undervisning skal ske til Dalby Rideskole, via mobilpay til 48017 eller bank til 0759-3223696529. Påfør venligst barnets navn på indbetaling. Der udsendes IKKE opkrævninger.

Opsigelse skal ske til underviseren, til den 1. i måneden.

PRISER PR. MDR:

Holdundervisning 1 gang ugentligt: 340 kr. (egen pony/hest: 250 kr.)

Holdundervisning 2 gange ugentligt: 650 kr. (egen pony/hest: 450 kr.)

Enkelt holdlektion: 100 kr. (egen pony/hest: 75 kr.)

Halvpart: 850 kr. (2 gange undervisning pr. uge og selvstændig ridning fredag eller søndag)

Helpart: 1.000 kr. (3 gange undervisning pr. uge og selvstændig ridning fredag og søndag)

Enelektion (30 minutter): 240 kr. (incl. 40 kr. til leje af pony/hest). Ryttere, der har part betaler dog ikke for leje af hest.

Ved betalingsrestancer for medlemsskab, holdlektioner og parter, er det ikke muligt at få enelektioner på rideskolens heste, før restancen er betalt, ligesom stævnedeltagelse heller ikke er mulig.

En holdlektion er 45 minutter.