Ordensregler i stalde

 • Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under håndtering af heste. Det gælder selv om "det bare lige er et øjeblik".

 • Alle skal feje og rydde op efter sig

 • Staldgang og vandspiltove efterlades altid rengjorte

 • Efterlad ikke heste på opbindings/striglepladser uden opsyn

 • Gør plads med det samme, hvis nogen vil passere med hest på staldgangen. Hvis det ønskes, skal heste fjernes fra staldgangen med det samme, når andre vil passere med heste.

 • Det er en fælles opgave at tømme staldens skraldespand og ”lortespand”

 • Hvis smeden ikke selv sørger for at fjerne gamle sko og hovrester, skal ejer gøre det hurtigst muligt

 • Opbevaring af foder, gulerødder, osv., skal ske i lukkede tønder. Eneste foder som er tilladt på staldgangen er til de heste som får andet foder end det der ellers fodres med. Det skal opbevares i lukkede beholdere foran boksen, til en dag af gangen

 • Hø poser skal altid hænge på krogen, aldrig stå på staldgangen.

 • Hø poser skal altid hænge yderst, så der ikke skal fjernes træktorv, grimer m.m. fra krogen

 • Dækkener og andet tilbehør skal fjernes fra staldgang og bokse, af hensyn til dem som ordner stalden om morgenen


STALDENE ER VIDEOOVERVÅGEDE