Ordensregler generelt

Jordfolde

 • Man må optage folden i max. 2 timer om dagen (medmindre ingen andre ønsker at benytte folden)

 • Ved heste på fold skal ejer / ansvarlig blive på stedet

 • Man skriver sig på tavlen ved indgang til hal 1. Husk at tjekke om ugedagen er rigtig

Luftefolde

 • Max. 2 ponyer/heste pr. fold ad gangen.

 • Max. 1 time ALLE DAGE - Uanset antal heste på folden

 • Folde må kun benyttes én gang pr. dag

 • INGEN fodring med hø eller lign. og INGEN vandspande på foldene.

 • Der skal opsamles hestepærer straks efter brug. Det er IKKE tilladt at lukke nye heste ud på en fold, før der er samlet hestepærer op efter de forrige. Man tømmer trillebør, når den er fuld. Hestepærer på vejen foran foldene skal også opsamles.

LUFTEFOLDENE ER VIDEOOVERVÅGEDE

Hunde

 • Hunde skal altid føres i snor, undtaget hunde, der bor på stedet

 • Efterladenskaber fjernes med det samme

 • Ejer (Jørgen Jensen) kan forbyde adgang for hunde, der ved deres adfærd eller fremtoning virker truende eller generende.

Rygning

 • Ikke tilladt i stalde, halmlade, haller eller rytterstuer/cafeteria

 • Benyt venligst opsatte askebægre, og tøm dem når de er fulde

Cafeteria/rytterstue

 • Stole skubbes ind på plads efter brug

 • Affald smides i skraldespanden inden man forlader rytterstuen

 • Ingen pudsning af sadeltøj i rytterstuen

 • Det er forbudt at medbringe hø i rytterstuen

 • Ingen adgang for hunde


Skridtmaskine

 • Hestepærer samles op straks efter brug

 • Stød skal sættes til ved heste som ikke viger for lågerne

Generelt

 • Al færdsel og ridning på området foregår på eget ansvar

 • Tag hensyn til andre

 • Alle medvirker til god ro og orden

 • Undgå støjende adfærd

 • Ingen løben i stalde, ridehaller, osv.

 • Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj enhver form for håndtering af heste. Det gælder selv om "det bare lige er et øjeblik".

 • Ved trækning af heste, max. 1 hest pr. trækker.

 • Overtrædelse af ordensregler kan medføre påtale og ved gentagelse, bortvisning