Ordensregler i ridehuse & på udendørsbanen

 • Man orienterer sig INDEN man rider/trækker ind i hallen / på banen

 • Ingen løse heste

 • Ingen trækken med heste

 • Ingen longering

 • Ingen hunde på banen, hverken løse eller i snor

 • Der rides altid venstre mod venstre

 • Ingen ridning med høretelefoner / musik

 • Alle skal bære sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under håndtering og ridning af heste. Det gælder selv om "det bare lige er et øjeblik".

 • Hestepærer fjernes INDEN man forlader ridehuset eller banen. Hvis hesten gøder på hovslaget skal pærer fjernes med det samme. Hold så vidt muligt stille, når hesten gøder og undlad at ride oveni hestepærer. Ved undervisning skal underviseren sørge for løbende opsamling af hestepærer, hvis der ikke er andre til at gøre dette.

 • Udendørsbanen må IKKE benyttes efter solnedgang eller når der står vand på banen. Dette skal respekteres af alle og undervisning skal om nødvendigt flyttes indendørs, under hensyntagen til de øvrige aktiviteter i hallerne.

 • Ved springning skal alle til og med 18 år bære sikkerhedsvest

 • Alle skal bære fastspændt ridehjelm

VEDRØRENDE SPRINGNING
Der gøres opmærksom på at springning på egen hånd, uden brug af springunderviser/instruktør, ikke er tilladt, medmindre man er min. 18 år OG min. DRF-rytterkategori 3 i spring eller selv er springunderviser/instruktør. Dette gælder al slags springning under rytter, herunder også små spring eller cavaletti. Eneste undtagelse herfra er bomme der ligger på jorden. Reglen er af sikkerhedsmæssige årsager.

RIDEHALLERNE OG UDENDØRSBANEN ER VIDEOOVERVÅGETOrdensregler for lille ridehal

Hallen må benyttes til :
1. Longering
2. Ridning/Tilridning
3. Trækken med hest
4. Løsspringning
5. Løse heste (Max. 15 min uanset antal)

Ved flere heste i hallen, skal heste, der longeres, være pålagt trense.

Springning med rytter: Samme regler som for øvrige haller / udendørsbanen

Løse heste: Må KUN benytte hallen, såfremt og så længe ingen ønsker at benytte hallen til andet. Dvs. det har lavest prioritet og man skal derfor ALTID give plads med det samme hvis nogen ønsker at trække, longere eller ride, også selvom at man har skrevet sig på tavlen. Benyt istedet de andre muligheder for at lukke hesten løs (Folde og skridtmaskine). Ved løs(e) hest(e) skal ejer/passer opholde sig i hallen for at sikre, at hest(e) ikke ødelægger barriere og springmaterialet og for at kunne indfange hest(e), hvis der bliver behov for det.

Fodring med hø og lign. i hallen er ikke tilladt. Husk at opsamle hestepærer og slukke lyset efter brug af hallen!

HALLEN ER VIDEOOVERVÅGET