Helårsfolde

Rideskolen råder over helårsfolde som opstaldere kan leje sig ind på:

  • Man deler fold med én anden hest, i enkelte tilfælde kan man dele med to andre
  • Brugsretten følger hest
  • Man sørger selv for ud- og indlukning, eller træffer aftaler herom
  • Folde må kun benyttes i rideskolens åbningstider
  • Folde må kun benyttes til græsning, ej ridning eller andre former for træning.
  • Bytning af folde KUN efter forudgående aftale

En helårsfold koster 250 kr. pr. måned pr. hest.
Der betales kvartalsvis forud.

Ved leje af fold i 4. kvartal er brug i 1. kvartal året efter uden beregning.

Ved månedsvis betaling er pris 300 kr. pr. måned pr. hest.

1 måneds opsigelse til d 1. i måneden (som ved boks) brugsretten ophører ved restance eller fraflytning og kan IKKE overdrages.

Ret til flytning forbeholdes, hvis praktiske hensyn nødvendiggør dette.

Betaling for folde KUN til Helle, mobilpay 75117 eller kontant.