Helårsfolde

Dalby Rideklub har fået lavet nogle rigtig lækre nye helårsfolde som nu er muligt og leje sig ind på:

  • Max 2 Heste pr. fold
  • Brugsretten er personlig
  • Mulighed for tilkøb af både ud & indluk. (kontakt pågældende person)

En helårsfold koster 200 kr. pr. måned pr. hest.
Der betales kvartalsvis forud.

1 måneds opsigelse til d 1 i måneden (som ved boks) brugsretten er personlig og ophører ved restance eller fraflytning og kan IKKE overdrages

Ret til flytning forbeholdes, hvis praktiske hensyn nødvendiggør dette.