Priser i elevskolen

Undervisning betales månedsvis forud og forfalder d. 1. i hver måned, dog skal enkelt -og enelektioner forudbetales.

Betaling for undervisning skal ske til Dalby Rideskole, via mobilpay til 48017 eller bank til 0759-3223696529. Påfør venligst barnets navn på indbetaling. Der udsendes IKKE opkrævninger.

Opsigelse skal ske til underviseren, til den 1. i måneden.

PRISER PR. MDR:

Holdundervisning 1 gang ugentligt: 340 kr. (egen pony/hest: 250 kr.)

Holdundervisning 2 gange ugentligt: 650 kr. (egen pony/hest: 450 kr.)

Enkelt holdlektion: 100 kr. (egen pony/hest: 75 kr.)

Halvpart: 850 kr. (2 gange undervisning pr. uge og selvstændig ridning fredag eller søndag)

Helpart: 1.000 kr. (3 gange undervisning pr. uge og selvstændig ridning fredag og søndag)

Enelektion (30 minutter): 240 kr. (incl. 40 kr. til leje af pony/hest). Ryttere, der har part betaler dog ikke for leje af hest.

En holdlektion er 45 minutter.


Spørgsmål vedrørende betaling kan rettes til:
Sally Lundquist
Mail:
tlf: +45 26 83 01 16